Καλωσήρθατε στην πλατφόρμα ISONtests™

Διαθέσιμα Τεστ Συμπλήρωση Τεστ Είσοδος Εξεταστών Γίνετε Εξεταστής Περισσότερες Πληροφορίες Είσοδος Εξεταζομένων

Λειτουργίες

H ISONtests είναι μια πλατφόρμα στο διαδίκτυο που μπορεί να φιλοξενεί κάθε είδους ερωτηματολόγιο και τεστ που πρόκειται να χορηγηθεί σε μεγάλο αριθμό εξεταζόμενων, σε οποιαδήποτε γλώσσα. Η πλατφόρμα μπορεί να παράγει ατομικά αποτελέσματα σε μορφή διαγραμμάτων και αναλυτικών εκθέσεων, τα οποία είναι σε μορφή κατάλληλη για εκτύπωση.

Η πλατφόρμα μπορεί να χορηγεί και να επεξεργάζεται αποτελέσματα ερωτηματολογίων κάθε τύπου, όπως multiple choice ή forced choice, να επιλέγει τυχαία λήμματα από δεξαμενές λημμάτων, ή να επιλέγει προοδευτικά τα χορηγούμενα λήμματα σύμφωνα με την Item Response Theory.

Οι νόρμες με βάση τις οποίες γίνεται η επεξεργασία των αποτελεσμάτων μπορούν να επανυπολογίζονται ή να αντικαθίστανται με άλλες, προκειμένου να εξεταστούν διαφορετικοί πληθυσμοί.

Όλοι οι επαγγελματίες με σχετική εκπαίδευση μπορούν να γίνουν Εξεταστές και να χορηγούν ερωτηματολόγια μέσω της ISONtests. Αν επιθυμούν, μπορούν να διαμορφώνουν το περιβάλλον εργασίας τους και να εμφανίζουν το λογότυπο του φορέα τους στο περιβάλλον εξέτασης και τα αποτελέσματα των τεστ. Οι ίδιοι οι Εξεταστές επιλέγουν αν θέλουν να δίνουν πρόσβαση στα αποτελέσματα των εξεταζόμενων στους ίδιους ή όχι.

Οι εξεταστές που θέλουν να εμβαθύνουν περισσότερο, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε περισσότερο ειδική πληροφορία, όπως τα raw scores, οι απαντήσεις σε τυχόν critical items, τους χρόνους απόκρισης ανά λήμμα, τις τυχόν αλλαγές στην απάντηση κλπ.


Η ISON προσφέρει μέσω της ISONtests διάφορες εξετάσεις και τεστ που βασίζονται σε καθιερωμένες μεθοδολογίες και χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση, την επιλογή ή τη συμβουλευτική. Η πλατφόρμα όμως παρέχει τη δυνατότητα να φιλοξενηθούν οι δικές σας εξετάσεις και τεστ και μπορεί να παράγει αποτελέσματα σύμφωνα με τις δικές σας προδιαγραφές και τις οδηγίες σας. Για να διερευνήσετε αυτή τη δυνατότητα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, ή τηλεφωνήστε μας στο 210 6464301.